Tantra

Tantra stammer fra Indien, men er i sin urform global – det er nemlig en dyb forståelse af at ved at tilbede og elske det urkvindelige, Shakti eller energien i universet, bliver man ført til en højere og større bevidsthed, og derved kommer man ind til eksistensens kerne, den højeste bevidsthed.
I dag forbinder mange tantra med sex, og der er da også en strøm af udøvere, der bruger tantra til at opnå et vidunderligt erotisk liv. Men der er meget mere i tantra – det er i sin grundform og kerne en fremragende vej til at blive bevidst om hvem man virkelig er, og til at være eet med den, man virkelig er. Til at være den, man blev skabt som.
Tantra er en vej, der forener tilværelsens modsætninger, så man kan se hvad der ligger hinsides. Det er en vej, der ikke ignorerer nogle af livets aspekter, og tantra har teknikker til at omfatte alle sider af livet med større bevidsthed, lige fra det mest hverdagsagtige til det mest spirituelle. Tantra tager derfor også fat i det erotiske aspekt af livet, for den erotiske energi regnes i tantra for at være den kraftigste, vi har, og derfor den, der kan give de største forvandlinger – hvis vi lærer at beherske og bruge den rigtigt. Og det kan man på mange måder – men flere tusind års erfaringer viser at yoga, meditation og forskellige teknikker, hvor man arbejder med energi og bevidsthed, er det, der lettest kan hjælpe os med at beherske de kraftfulde energier. Og dermed kan vi forvandle vores liv og gå fra hverdagens dunkelhed til det evige lys – med krop, sind og ånd – så vi kan blive den, vi er skabt til at være.

Det er denne viden, denne tusindårige erfaring, som du får del i under en tantramassage.

Hånd

Den tantriske lære er ikke bare noget, man kan lære via teori eller på et hurtigt kursus. Det er en lære, der må prøves af, erfares, inkorporeres – den må tages ind via praksis, via sanser, med hjertet, så man kan erfare hvordan den giver større bevidsthed, hvordan den giver forvandling af de svære sider af livet, hvordan den gør een i stand til det, man troede var umuligt. Og til syvende og sidst: Hvordan man bliver herre over sit eget liv.
For at blive tantriker må man vie hele sit liv, med alle dets aspekter, til den tantriske lære – man må med andre ord virkelig søge sandheden, ikke bare søge mere nydelse eller bare søge at få det bedre. Man må blive en sand discipel af kærlighed, sandhed, evighed – og så bliver den tantriske lære som en lygte, der hele tiden oplyser ens vej ind i det ukendte.

Lys om Shiva

Den tantriske lære benytter sig af symboler fra hinduismen til at forklare de store sammenhænge i livet og universet – men det er ikke en ny religion eller andre guder. Tantra er langt mere en guide til at erfare det uudsigelige på egen krop og sjæl, en måde at minde dig selv om det, du allerede ved i dit eget hjerte, på. Tantra er en beskrivelse af hvordan du selv, via praktisk erfaring, finder dine egne og sande svar. Tantra er at omfavne hele livet med kærlighed, og at lære at se alle livets omskiftelser som din elskede, og at lære at være hele den, du virkelig er.

Her og nu.

footer

Lukket for kommentarer.