Hvorfor tantramassage?

Der er mange grunde til at kvinder har glæde og gavn af en tantramassage.

En af grundene er den dybe meditative tilstand, der opstår undervejs, som hjælper til at sænke stressniveauet, frigive spændinger og med at slippe bekymringer.Meditation og mindfulness vinder mere og mere indpas som effektive måder at bekæmpe stressrelaterede lidelser på, og i en tantramassage får man mulighed for at lade denne meditation omfatte hele kroppen, hele psyken, alle områderne af livet.

Der er også lavet mange undersøgelser, der viser at hvis spædbørn nægtes berøring, så er der væsentligt forøget risiko for en lang række alvorlige sygdomme og sociale handicaps. Derfor kan man sige at kærlig berøring sætter godt ind på kontoen, og at det gode her er noget, som vi har haft gavn af lige siden fostertilstanden, og som også lige siden vores tidligste stadier har styrket og gavnet vores udvikling, immunforsvar og identitetsdannelse.

En kærlig og nærværende berøring er i sig selv helbredende, for det er et af vores grundlæggende behov at blive rørt ved. Det kommunikerer også kærlighed, og giver på den måde et modsvar til alt det uro, bekymring og angst, der trives i vores sind og psyke – man kan sige at jo mere kærlig berøring, man sætter ind på kontoen, jo mere fredfyldthed og handlekraft kan man hæve.

Der er også kemiske ‘gevinster’ – og jeg citerer her fra et nyhedsbrev fra Caroline Fibæk:

“Nydelse er faktisk lige så vigtigt for din sundhed og dit helbred som nærende mad, rigeligt søvn, motion og frisk vand. Tager du din nydelse seriøst?
Vi kvinder er perfektionister i at negligere os selv. Og det har store konsekvenser for vores helbred!
 
Når du nyder producerer du nemlig hormoner, som effektivt hæmmer stress.

Men for mange af os er det svært at opfylde vores egne behov fordi vi har lært at det er agtværdigt at ofre os.
 
Du er skabt til nydelse og glæde! Det skal bare være den ægte nydelse og glæde, som din krop er designet til.
 
Nydelse og glæde afbalancerer hormonelt kaos i din krop og fjerner stress. Din krop føler sig sikker og tryg når du nyder.
 
Et af de helt essentielle hormoner for nydelse og glæde er hormonet oxytocin – også kaldet kærligheds-hormonet.
Oxytocin er et hormon, der hjælper med at reducere blodtryk og kortisol niveauer. Det hæver din smertetærskel, dæmper angst og uro, og stimulerer forskellige typer af positiv social interaktion. Og så fremmer oxytocin kroppens vækst og heling. 
 
Generelt kan man sige at oxytocin udskilles i rare og behagelige situationer eller i situationer, hvor det er vigtigt at smerte og stress hæmmes så vi føler os sikre og kroppen motiveres til at søge denne slags oplevelser.
 
Oxitocin virker ved at undertrykke aktiviteten i den del af hjernen, der kaldes amygdala. I amygdala bearbejder vi frygt og sender disse signaler videre til resten af hjernen.
Oxytocin reducerer frygt og angst. En del af amygdalas funktion er at opdage farer og få os til at reagerer defensivt.
I vores moderne verden er der desværre meget som hjernen (eller amygdala) tolker som farer og får resten af hjernen og kroppen til at reagerer på.
Fik vi i vores barndom ikke mødt vores mest basale behov for omsorg og tryghed, så bliver amygdala overaktiv. Dvs. at vi vil tolke mange flere sanseindtryk som farer og derfor vil have større sandsynlighed for at opleve mere angst og frygt som voksne. Det skaber stress i kroppen. Og stress påvirker i den grad hormonniveauer i kroppen og danner grobund for alverdens sygdomme.
 
Men du kan heldigvis vende denne proces ved at øge dine oxytocin niveauer!
Oxytocin niveauerne stiger bl.a. ved:
-sex med en du elsker,
-orgasme,
-intimitet med et andet menneske,
-nærhed,
-varme,
-massage,
-mad,
-positive omgivelser og et empatisk miljø/omgangskreds,
-rolige lyde.
 
Så vi kan vist roligt konkludere at nydelse effektivt øger udskillelsen af oxytocin og på den måde hæmmer den kroniske stress, som skaber kaos i kroppen”

Der er desværre ikke endnu lavet en egentlig kortlægning af effekterne af tantramassage, men tilbagemeldingerne fra gæsterne  hos forskellige mere seriøse tantramassører fortæller at kvinder meget ofte oplever et større erotisk selvværd, et større selvværd i det hele taget, helbredelse af forskellige underlivsproblemer og styrkelse af immunforsvaret i underlivet/færre infektioner, større evne til orgasme, nydelse og følelsesmæssig tilknytning, større kropsbevidsthed, større evne til at tiltrække partnere, der er gode for kvinden, større evne til at opløse destruktive mønstre, bedre jeg-følelse og evne til at sætte grænser og mere livsnysgerrighed/livsglæde.

Tantramassage er ikke en terapiform og den har heller ikke et terapeutisk sigte – og måske er det netop en af grundene til at der kan være så mange forskellige positive effekter af en tantramassage: for tantramassagen  har intet ønske om at ændre modtageren eller om at presse hende ind i en form, en normalitet. Tværtimod sigter tantramassagen mod at give modtageren mulighed for at opleve og iagttage hvad der sker i hende undervejs, uden at ønske at ændre noget af det. Det kan man kalde mindfulness, men kan kan også kalde det en ikke-voldelig og kærlig måde at møde sig selv på, som ruster en til at foretage andre handlinger fremover.

Set fra et tantrisk perspektiv er livet en udveksling, en balance og en kærlighedsakt mellem Shiva og Shakti, mellem det maskuline og det feminine, mellem bevidsthed og energi. Dette benytter den dygtige tantramassør til at både vække energi hos modtageren, men også til hele tiden at polarisere denne energi med bevidsthed. Rent praktisk kan det betyde at hvis der kommer stærke følelser eller impulser op i modtageren undervejs, så hjælper massøren til at polarisere denne energi med en lige så stærk bevidsthed, bevidstgørelse og evne til at rumme selv de stærkeste følelser og energier. Og derfor får man en konkret praktisk  erfaring i massagen af at man kan rumme sig selv, sine følelser, livet med alt hvad det indebærer – og denne konkrete fysiske erfaring giver både selvtillid men også en væsentligt forøget evne til at mestre livet og alle dets udfordringer.

Endelig kan en tantramassage være en port til det åndelige. Det åndelige skal her ikke forstås religiøst, for der bliver ikke kommunikeret eller prædiket en religion i forbindelse med massagen. Men i den dybe afspændte tilstand kan man opleve en stærk åbning til det personligt underbevidste og det kollektivt underbevidste, der dels kommer af den stærke vækkelse af energien, der ligesom skyller gennem systemet og åbner alle dørene, og dels kommer af den dybe afspændte tilstand, hvor man giver slip på kroppens spændinger og  dermed også barrikaderne mod det underbevidste. Derfor bliver man i stand til at møde det åndelige eller de dybere lag af ens eksistens, man bliver i stand til at udforske hvad meningen med livet er for en… uden ordenes og ideernes begrænsninger. En tantramassage kan være en vej til den direkte erfaring.

footer

Lukket for kommentarer.